top of page
חיפוש

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

נזכור ולא נשכח את האנשים היקרים והתמימים שנפלו קורבן לדבר הנורא הזה, שכל חטאם היה שהיו יהודים. יום עצוב. יהי זכרם ברוך.Comments


bottom of page