חיפוש

יום הזיכרון לשואה ולגבורה 2021

#יוםהזכרוןלשואהולגבורה🔯 בהגדה של פסח כתוב שחובה לספר ביציאת מצרים ואכן כל שנה אנחנו סביב

השולחן מסובים ומספרים. אני חושבת שחובה שעומדת על אותו המשקל היא לספר על יום השואה. במיוחד שהוא דור הולך ונעלם ואולי בעוד מספר שנים לא יהיה מקור ראשון לספר אותו. יהי זכרם ברוך של ששת מיליון היהודים שנספו בשואה. מספר לא נתפס עצוב, גדול מדי למוח האדם להבין את גודל ממדי האסון שהתרחש. ניצולים יקרים ליבי איתכם, שלא תדעו צער.